Kloster Mærken er både historie og kultur. Der hed oprindeligt: Sct Bartholomæus Marked, lokalt kaldet Bettemøs-Mærken.

Det startede helt tilbage i munkenes tid år 1173. Munkene fejrede helgendagene for Sct. Bartholomæus med afslutning den 3. tirsdag i august. Der blev holdt stormesse, og når det var forbi, blev der holdt marked ved kirken.

I 1548 var munkelivet slut, og ca. 100 år efter var efterspørgslen til markedet så stor, at der blev givet tilladelse af Hertug Chr. Albert til afholdelse af heste- og kreaturmarked.

Dengang blev der afholdt 7 årlige markeder, men det var slut i 1950. Efter den tid afholdes 2 årlige markeder – “Forårs-Mærken” og “Kloster-Mærken”. Et såkaldt markedsudvalg har bestået siden 1965.

Inden den tid bestod udvalget af en landmand, der bestemte over hestemarkedet, en håndværker, der tog sig af gøgl og kræmmermarked og politiet/gendarmen, der så til, at alt gik rigtigt til. Fra 1548 til 1980 foregik hestemarkedet i selve byen.

Frem til 1920 var der 17 værtshuse i byen, – de 11 med store hestestalde.

Når der så var “Mærken” i byen, var der 32 værtshuse, da naboejendomme dengang fik en endagsbevilling til at servere “Mærkens Menu” og udskænke punch m.v.